Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Έρχεται το ηλεκτρονικό «σκαμνί»


Έρχεται το ηλεκτρονικό «σκαμνί»Νίκος Παπαδάκος


Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης. Ακροαματικές διαδικασίες κατ΄ οίκον, υπεράσπιση ακόμα και μέσα από δικηγορικά γραφεία προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Βάσει του νέου νόμου δίδεται η δυνατότητα κατάθεσης των διαδίκων μέσω διαδικτυακής web κάμερας και on line σύνδεσης με ειδικά διαμορφωμένο χώρο των δικαστικών λειτουργών!


Με στόχο την αποσυμφόρηση κυρίως της Ευελπίδων, αλλά και τη μείωση των αναβολών σε ρητές δικασίμους, το νέο «ψηφιακό επίτευγμα» της Δικαιοσύνης θα λειτουργήσει άμεσα και αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την έκδοση αποφάσεων.Σύμφωνα με τον Νόμο 3994/25-7-2011, στο άρθρο 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστέθηκαν οι παράγραφοι 7 και 8 οι οποίες αναφέρουν:ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ:Άρθρο 7.: «Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή, αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης να παρίστανται σε άλλον τόπο και να ενεργούν εκεί διαδικαστικές πράξεις. Η συζήτηση αυτή μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο, όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους».


Άρθρο 8.: Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή, αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασής του, η δε σχετική απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η εξέταση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ με την εξέταση από το δικαστήριο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: