Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Τα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικογένειες όπου δεν ήταν παρών ο βιολογικός πατέρας (για λόγους άλλους, εκτός θανάτου) αποτελούν:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Τα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικογένειες όπου δεν ήταν παρών ο βιολογικός πατέρας (για λόγους άλλους, εκτός θανάτου) αποτελούν:
 
.
Υπουργείο Υγείας & Ανθρώπινων Υπηρεσιών ΗΠΑ
?
Τ ο 63% των αυτοκτονιών εφήβων
?
Τ ο 71% των εγκύων εφήβων.
 
.
Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Σεπτέμβριος 1988
?
Τ ο 90% όλων των αστέγων παιδιών και παιδιών που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
?
Τ ο 70% των ανηλίκων στα κρατικά αναμορφωτήρια.
 
.
Ποινική Δικαιοσύνη & Συμπεριφορά, τεύχος 14, 1978, ΗΠΑ
?
Τ ο 85% όλων των παιδιών με συμπεριφορές διαταραχές. (Κέντρο για τον Έλεγχο Ασθενειών).
?
Τ ο 80% των βιαστών, που κίνητρο της τέλεση του εγκλήματος ήταν ο θυμός ενάντια στην κοινωνία.

.
Επιπλέον αναφορές
?
Τ ο 71% των μαθητών που εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο.
(Εθνική Έκθεση Ένωσης Γυμνασιαρχών).
?
Τ ο 75% όλων των εφήβων στα Κέντρα Απεξάρτησης.
(Ουράνια τόξα για όλα τα παιδιά του Θεού)
?
Τ ο 85% όλων των εγκλείστων εφήβων στις φυλακές.
( Fulton Co., Πολιτείες Γεωργίας, Τέξας ΗΠΑ ,1992)
?
Η επίδοση στο σχολείο των αγοριών επηρεάζεται αρνητικά από την απουσία του πατέρα (Hetherington και άλλοι,1983).
?
Σ τα κορίτσια, η μακρόχρονη απουσία του πατέρα αυξάνει τις πιθανότητες να καταλήξει και ο δικός τους γάμος σε διαζύγιο και είναι πιο εύκολο να αποδεχτούν έναν βίαιο άντρα κατά την διάρκεια του γάμου τους (McLanahan,Bampuss,1988), είναι πιθανότερο να γίνουν ανήλικες μητέρες, να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, καθώς και έλλειψη κινήτρων για ακαδημαϊκή μόρφωση (Griffin,1998).
?
Ο ι μοναχομητέρες βασίζονται περισσότερο στην σωματική τιμωρία για να συνετίσουν τα παιδιά τους -και των δύο φύλων - σε σχέση με όσες μητέρες  μοιράζονται τις ευθύνες με τον πατέρα και μετά το διαζύγιο (McLoyd και λοιποί, 1994).
 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΙΑ: ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΝΗΣ)
ΤΙΤΛΟΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΙΑ: Μύθοι και Πραγματικότητες -
Η ενδο-οικογενειακή βία δεν είναι ίδιον του άνδρα.
ΣΕΛΙΔΑ 13, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΑΣ ΣΕ 4 ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΚΑΝΤΟΝΙΑ
βία γυναικών βία ανδρών
Βέρνη 11% 12%
Σεν Γκαλ 20% 18%
Απενζέλ ΑΡ 10% 7%
Ζυρίχη 12% 20% (συμπεριλαμβανομένων και των ομοφιλόφυλων ζευγαριών)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
 
.
Μετρήσεις, στατιστικά στοιχεία
 
 
?
Α πό τις 20.000 περιπτώσεις αιτημάτων που απευθύνθηκαν στο ΣΥΓΑΠΑ, σχεδόν όλα (100%) μας ομολόγησαν ψυχολογική βία προς τους ίδιους (άνδρες-γυναίκες) και 99% προς τα παιδιά.
?
Μ όνο 814 δέχθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο.
?
Α πό αυτούς, 60% δήλωσαν σωματική βία κατά των ίδιων και 40% κατά των παιδιών τους. 100% δήλωσαν ψυχολογική βία συνολικά.
?
92 % αφορούσε πατεράδες & συγγενικό τους περιβάλλον και το υπόλοιπο 8% αφορούσε μητέρες χωρισμένες.
?
Σ ε 78% των περιπτώσεων τα παιδιά έχουν υποστεί αποξένωση με κατηγορίες κατά του πατέρα για κακοποίηση και περίπου τα μισά από αυτά για σεξουαλική κακοποίηση.
?
Σ ε 82% των περιπτώσεων υπάρχει ψυχολογική-ψυχιατρική παρακολούθηση των γονέων και σε 55% παρακολούθηση των παιδιών.
?
Ο ι περιπτώσεις αφορούν διαζύγια της προηγούμενης πενταετίας.
?
Σ τις περιπτώσεις όπου πέρασε η πενταετία, αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που επιδιώκουν συναίνεση με τον τέως σύντροφό τους και επιδιώκουν επαφή με τον σύλλογό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι (100%) ρίχνουν το σφάλμα στο τρίτο άτομο και στους δικηγόρους.
?
Σ ε 92% των περιπτώσεων, το διαζύγιο ζητά η γυναίκα και σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει θέμα διατροφής με αντάλλαγμα τον χρόνο επικοινωνίας με τον πατέρα.
?
Σ ε 0,4% δόθηκε επιμέλεια σε πατέρα.
?
Π αιδιά εκτός γάμου είναι σε ποσοστό 12%.
?
Π αιδιά από αλλοδαπή μητέρα που έφυγαν στο εξωτερικό μαζί της, είναι 18%.
?
Δ ηλώθηκαν 2% εξαφάνισεων παιδιών με πατέρα και καταγγέλθηκαν ως απαγωγές γενικά για υπέρβαση του χρόνου επικοινωνίας με τον πατέρα σε ποσοστό 11%.

.
Γεωγραφικά, διαζευγμένοι που απάντησαν σε %
?
Περιοχή Λεκανοπεδίου
31

?
Πελοπόννησος
6

?
Α. Μακεδονία-Θράκη
13

?
Υπόλοιπη Μακεδονία
18

?
Κεντρική Ελλάδα
9

?
Δυτική Ελλάδα
6

?
Νησιά Ιονίου
5

?
Κρήτη
3

?
Νησιά του Αιγαίου
4

?
Δωδεκάνησα
5

 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 - 2006
(πίνακας - διάγραμμα σε σχέση θύματος - θύτη)
 
 
.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
   
Σε αριθμούς
Σε ποσοστά (%)
2005
2006
2005
2006
?
Γονείς (και οι δυο)
103
 
29
35
   
?
Μητέρα (μόνο)
122
 
35
37
   
?
Πατέρας (μόνο)
81
 
23
18
   
?
Άλλο
45
 
13
10
   
 
Σύνολο
351
873
100 %
100%
   

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: