Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η ετήσια έκθεση για το 2010 του Συνηγόρου του Πολίτη


ΤΡΊΤΗ, ΜΆΡΤΙΟΣ 29, 2011

- Επιτακτική ανάγκη η λειτουργία των θεσμών και ο σεβασμός των δικαιωμάτων, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2010

·    -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   29/03/2011 του Συνηγόρου του Πολίτη

·    -ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ   2010 του Συνηγόρου του Πολίτη


3. Απολογισμός του Έργου Ανα Κύκλο Δραστηριότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: